Tilsynserklæring 2017-2018

Skolens tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet. De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Uddrag fra tilsynserklæringens konklusion:

“Under mine besøg har jeg kun oplevet åbenhed og imødekommenhed – både blandt ledelse, personale og elever. Der er en rigtig god omgangstone, og samværet på alle planer er i høj grad præget af gensidig respekt, hvilket giver optimale muligheder for, at eleverne kan udvikle sig i et trygt og fagligt udfordrende miljø, der hele tiden giver dem mulighed for at få fuldt udbytte af undervisningen samt udnyttelse af givne evner og anlæg…”

Karsten Pedersen er Viborg private Realskoles nuværende certificerede tilsynsførende, og han er valgt som tilsynsførende for perioden: April 2017 – april 2021. Mail: karstenpedersen@outlook.dk