Tilsynserklæring 2022-23

Tilsynserklæring
2022-23

Skolens tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet. De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Uddrag fra seneste tilsynserklæring:

“Mine samtaler med lærerne bekræfter, at der er en meget dynamisk lærerstab, der arbejder ihærdigt og loyalt med deres arbejdsområder, således eleverne får de bedste muligheder, og at skolen fremstår som en dynamisk enhed, hvor forældre meget gerne vil have deres børns undervisning til at foregå…

Eleverne er rigtig gode til at lytte til hinanden, de er gode til at debattere, de kan sagligt argumentere for deres synspunkter, og de kender værdien af en god og konstruktiv dialog, der er en vigtig del af den daglige undervisning. De ved også, at den gode omgangstone eleverne imellem, er et vigtigt element i den gensidige respekt, der præger dagligdagen på skolen…

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund baseret på frihed og folkestyre, hvor grundlæggende menneskerettigheder er en af hjørnestenene, og hvor elevernes forståelse- og respekt for hinanden uanset køn, religion eller etnicitet styrkes, således man udelukkende bedømmer andre mennesker på deres handlinger.”

Jimmy Burnett Nielsen er nyvalgt som Viborg private Realskoles certificerede tilsynsførende fra og med skoleåret 2023/24.

Mail: jimmy@burnettnielsen.dk