Tilsynserklæring 2021-22

Skolens tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet. De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Uddrag fra tilsynserklæringens konklusion:

“Jeg er altid blevet mødt med åbenhed og imødekommenhed på skolen….Omgangstonen er på alle planer rigtig god, og samværet er overalt præget af gensidig respekt, hvilket er med til at skabe et trygt og godt miljø, der giver mulighed for, at eleverne kan udvikle sig i et fagligt udfordrende forum, der giver dem mulighed for at få fuldt udbytte af undervisningen samt udnyttelse af givne evner og anlæg, således de står godt rustet, når de skal videre med en ungdomsuddannelse.”

Karsten Pedersen er Viborg private Realskoles nuværende certificerede tilsynsførende, og han er valgt som tilsynsførende til- og med 31. juli 2023. Mail: karstenpedersen@outlook.dk