Tilsynserklæring 2023-24

Tilsynserklæring
2023-24

Skolens tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet. De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Uddrag fra seneste tilsynserklæring:

Eleverne trives i skolens rammer og får et stort udbytte af skoledagen. Ledelsen sætter retning, lærerne sætter retning og eleverne trives. Ledelse, lærere og elever ved alle, hvad der forventes af dem. På alle måder står undervisningen mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og mere til.

Jimmy Burnett Nielsen er nyvalgt som Viborg private Realskoles certificerede tilsynsførende fra og med skoleåret 2023/24.

Mail: jimmy@burnettnielsen.dk