Skolens historie

Tradition & fornyelse

Viborg private Realskole er i dag en moderne grundskole med elever fra 0. – 10. årgang samt en international afdeling, hvor der udelukkende undervises på engelsk.

Skolen har haft sin beliggenhed i Viborgs midtby siden sin spæde start i 1890. På skolen er vi meget stolte af skolens baggrund, og vi vil her give en kort introduktion til hovedtrækkene i skolens historie.

Indtil 1890 havde Viborg Katedralskole monopol på højere undervisning i Viborg-området med latinskoleafdeling og med realskoleafdeling, der førte frem til almindelig forberedelseseksamen efter 1881-ordningen. I 1890 oprettede cand.theol. Axel Plenge og hans hustru en privatskole med det formål at føre unge piger, der dengang ikke kunne optages på katedralskolen, frem til almindelig forberedelseseksamen. (Note 1)

Skolebestyrer Rasmus Føns har beskrevet skolens første tid således:

I foraaret 1890 kom et ungt Ægtepar til Viborg for at starte en Skole. Det var cand.theol. Axel Plenge og hans Hustru Magnella. De begyndte Skolen under beskedne Former i en Lejlighed i Ibsgade. Efter Sommerferien samme år flyttedes Skolen til St.Sct. Hansgade, og fik Lokaler i Farver Skives Gaard, her havde den til huse i fem Aar. Den var hovedsageligt en Pigeskole for Borgerskabets Døtre samt for unge Piger fra Omegnen.

Skolen voksede støt og roligt – et enkelt Tal foreligger, den havde ca. 70 elever i 1892. Da Banegaarden i 1895 flyttedes til dens nuværende Beliggenhed, købte Skolebestyrer Plenge en Grund paa Sparretoft og opførte Hovedbygningen til den nu eksisterende Skole. (Note 2)

I løbet af de kommende år voksede skolens elevtal, og i 1903 åbnede skolen op for optagelse af drenge, så skolen nu var en fællesskole for Viborg og omegns piger og drenge.

Skolen startede med at hedde Plenges Skole, men efter en uoverensstemmelse mellem den senere skolebestyrer M. Christensen-Dalsgaard nedlagde Plenge forbud mod brugen af navnet, og skolen kom officielt til at hedde Viborg Realskole. Navnet Plenges Skole står den dag i dag indhugget i skolens mur over indgangsdøren. Navnet er dog dækket af en plade med skolens nuværende navn.

Noter:

1: ”Realskolen gennem 200 år – kundskaber og erhvervsforståelse”, Danmarks Privatskoleforening. 2010.

2: ”Smaa træk fra Viborg Realskoles Historie”, artikel fra Frikvarters første nummer, skrevet af skolebestyrer Rasmus Føns, 1952.