Skolens vedtægter

Vedtægter

Vedtægterne er Viborg private Realskoles “grundlov” – godkendt af Undervisningsministeriet 20. september 2006.

På generalforsamlingen 20. april 2023 er foretaget mindre tilrettelser – indeholdt i dokumentet til download nedenfor.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
11. maj 2023.
Offentliggjort her 30. maj 2023

Under hensyntagen til Friskolelovens § 5, stk. 4 informeres der hermed om, at der på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt hhv. d. 15. og d. 25. september 2014, er vedtaget vedtægtsændringer.

Ændringerne er næsten udelukkende af redaktionel karakter. F.eks. bortfalder den hidtidige § 6 som en konsekvens af en ændring i lovgivningen. Valget af tilsynsførende skal nu følge den centralt bestemte bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

I forhold til skolens værdigrundlag skal det bemærkes, at § 2, stk. 3, som omhandler skolens formål, er blevet udvidet, idet den efterfølgende tekst markeret med kursiv er tilføjet: ”Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.”

Vedtægternes samlede tekst er offentliggjort på skolens hjemmeside i henhold til Friskolelovens § 5, stk. 4.