Fokus på faglighed

På Viborg private Realskole er høj faglighed en af vores kerneværdier.

Begrebet dækker naturligvis over mange ting lige fra indlæringen af de første bogstaver og ord til løsningen af trigonometriske opgaver i matematik i udskoling – og så alt det, der ligger midt i mellem. Høj faglighed findes ikke kun i de traditionelle boglige fag men bestemt også i kreative fag, hvor slutproduktet f.eks. kan være klassernes optræden med musiknumre til vores traditionelle forårskoncert.

En høj faglighed for den enkelte opnås kun gennem engageret og struktureret arbejde – man bliver god til det, man øver sig i. Vi kan have forskellige forudsætninger, men grundlæggende skal man bruge tid på at blive bedre. Lektier er derfor en del af hverdagen på Viborg private Realskole. For at bruge et billede fra sportens verden bliver man ikke god til at spille håndbold, blot fordi man melder sig ind i håndboldklubben. Det kræver, at man træner og selvtræner. Vi ser lektierne som skolelivets selvtræning.

Niveaudelt undervisning

på 8. og 9. årgang i fagene matematik, engelsk og tysk

Niveaudelingen har som mål, at alle elever skal undervises med afsæt i det faglige niveau, de har i starten af 8. årgang. Alle skal blive så gode fagligt, som de kan, og dette sikres bedst, hvis elevgruppen på et hold er så homogen som muligt. Er en elev f.eks. rigtig dygtig til matematik, skal eleven naturligvis have udfordringer for at udvikle sig yderligere. Lige så vigtigt er det dog, at hvis en anden elev har svært ved samme fag, så er der brug for andre pædagogiske tilgange til den faglige udvikling.

Det er et utopisk mål, at vi alle bliver lige dygtige til et fag, men vi er heldigvis dygtige til forskellige ting, og alle skal komme så langt som muligt. Billedligt beskrevet så er det ikke alle, der udtages til OL i højdespring, selv om de har gået til atletik, men alle kan lære at hoppe lidt højere.

I praksis inddeler faglærerne eleverne i niveauer primo september på 8. årgang, og inddelingen kan foregå forskelligt og efter forskellige principper. Målet er dog altid, at flest muligt skal få mest muligt ud af undervisningen i kraft af holddannelsen.

Der er altid tilknyttet “+1” lærer, så f.eks. de seks stamklasser i matematik kan deles i syv mindre hold med hver sin lærer, eller enkelte hold kan have to-lærer-ordning.

På Viborg private Realskole er fagrækken en lille smule anderledes end den, der findes i folkeskolen:

  • Tyskundervisningen er obligatorisk for alle elever fra 5. klasse
  • Der afholdes prøver i samtlige udbudte fag, og det forventes, at alle elever aflægger prøve
  • Der undervises i historie på 10. årgang
  • Der undervises ikke i kristendom eller religion på 7.-9. klassetrin, og der afholdes derfor ikke prøve i faget
  • Det obligatoriske praktisk/musiske fag i udskolingen på Viborg private Realskole er madkundskab. Baggrunden er, at der i foråret 2019 blev indgået et politisk forlig om, at alle skoler i Danmark skal tilbyde et praktisk/musisk valgfag for at styrke praksisfagligheden hos eleverne. Alle elever har madkundskab til og med 8. årgang, hvorefter eleverne skal til en afgangsprøve.

Timefordelingsplan

Oversigt over hvilke fag, vi udbyder på de forskellige klassetrin.

Årgang 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dansk 21 11 10 9 7 7 7 7 7 7 7
Engelsk 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4
Tysk 2 2 3 3 4 4
Historie 1 1 1 2 2 2 2 2
Kristendom 1 1 1 1 1 1
Præst (konfirmation) 2
Samfundsfag 2 2 2
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Natur/teknologi 2 2 2 2 2 2
Geografi 2 1 1,5
Biologi 2 2 1,5
Fysik/kemi 2 2 3 3
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Svømning 2 2 2
Musik 1 2 2 2 2 2 2
Billedkunst 2 2 2 2 2
Håndværk og design 2 2 2
Madkundskab 2 2 3
Årligt 25 26 27 28 29 29 30 32 32 32 29
Årgang012345678910
Dansk21111097777777
Engelsk11123333344
Tysk223344
Historie11122222
Kristendom111111
Præst (konfirmation)2
Samfundsfag222
Matematik5555555555
Natur/teknologi222222
Geografi211,5
Biologi221,5
Fysik/kemi2233
Idræt22222222222
Svømning222
Musik1222222
Billedkunst22222
Håndværk og design222
Madkundskab223
Årligt2526272829293032323229