Fokus på faglighed

På Viborg private Realskole er høj faglighed en af vores kerneværdier.

Begrebet dækker naturligvis over mange ting lige fra indlæringen af de første bogstaver og ord og til løsningen af trigonometriske opgaver i matematik i udskoling – og så alt det, der ligger midt i mellem.

Høj faglighed findes ikke kun i de traditionelle boglige fag men bestemt også i kreative fag, hvor slutproduktet f.eks. kan være klassernes optræden med musiknumre til vores traditionelle forårskoncert.

En høj faglighed for den enkelte opnås kun gennem engageret og struktureret arbejde – man bliver god til det, man øver sig i.

Vi kan have forskellige forudsætninger, men grundlæggende skal man bruge tid på at blive bedre. Lektier er derfor en del af hverdagen på Viborg private Realskole.

For at bruge et billede fra sportens verden bliver man ikke god til at spille håndbold, blot fordi man melder sig ind i håndboldklubben. Det kræver, at man træner og selvtræner. Vi ser lektierne som skolelivets selvtræning.

Målet for den enkelte er at blive så god som muligt. Det bliver man, når man udvikler sig i et trygt og struktureret læringsrum, hvor man trives og har lyst til at være.

En høj faglighed kan altså ikke stå alene, men skal altid være båret af et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab i klassen og på årgangen, hvor rammerne sættes af nærværende, engagerede og professionelle voksne.