Indmeldelse

Indmeldelse

Alle, der søger om optagelse på skolen, bliver registreret i et ventelistesystem. Barnet bliver skrevet på ventelisten til den ønskede årgang efter den dato, vi modtager indmeldelsesblanketten. Søskende kommer på søskendeventeliste og har fortrinsret.