FAQ

FAQ

På Trekronervej er der en ’Kiss and Ride” plads, hvor man kan stoppe og sætte sit barn af – det er ikke tilladt at parkere på dette område.

Det er ligeledes muligt at sætte sit barn af på bagsiden af skolen i Sparregade. Her kan de bruge trappen direkte op til Børnevillaen.

Bagved Kreditforeningen er der mulighed for at køre ind ad Fynsgade til skolens parkeringsplads.

Ved sygefravær skal klassens primærlærere orienteres med angivelse af årsag.

På 7.-10. årgang registreres fraværet direkte i protokollen – se instruktionsvideo

For børn i Børnevillaen gælder det, at de sygemeldes via Tabulex.

Når barnet raskmeldes, orienteres der om årsag i kontaktbogen.

Hvis hjemmet ønsker barnet fritaget for undervisning i mere end en dag, skal skolens ledelse orienteres via kontaktbogen og give tilladelse hertil. Skal eleven kun have fri en dag eller mindre, kan elevens primærlærere give tilladelse til det.

Lovligt fravær er, når der er givet besked om, at eleven udebliver fra undervisningen. Fraværsårsagen skal angives.

Ulovligt fravær er fravær, hvor der ikke er blevet givet besked om fraværet, og en elev udebliver fra undervisningen.

Ulovligt fravær tolereres ikke.

Ved tilfælde af ulovligt fravær vil hjemmet blive kontaktet af skolen. Ved gentagne tilfælde kan dette få konsekvenser for elevens skolegang på Viborg private Realskole.

Mobiltelefoner og IT-udstyr må medbringes på skolen på eget ansvar.

Fra og med 4. klasse forventer vi, at eleverne selv råder over det nødvendige udstyr og medbringer det, når undervisningen kræver det.

IT-udstyr er et redskab og giver mange muligheder. Det skal være til gavn og må ikke være til ulempe for egen eller andres læring – derfor har vi et sæt regler for brugen af udstyret på skolen og ved deltagelse i skolerelaterede aktiviteter uden for skolen.

Ved brud på reglerne i forbindelse med undervisningen, konfiskeres udstyret og opbevares på skolens kontor. Udstyret udleveres ved skoledagens ophør. Ved gentagende tilfælde af brud på reglerne, vil skolen tage kontakt til hjemmet.

Læs mere her

Der kan købes forskellige snacks såsom focaccia brød, pølsehorn mm. samt drikkevarer i Foodtrucken.

Derudover har vi tilsluttet os Kylling & Co’s skolemadsordning, hvor sortimentet består af forskellige slags sandwich, tortillas og pastasalater.

Se mere her under Skolemad

Skolens elever medbringer værdigenstande på eget ansvar.

Alle elever har fra og med 5. årgang deres eget “locker” på skolen, som det er muligt at købe en lås til. Her kan eleverne opbevare deres værdigenstande.

Dette gælder også, når eleverne har idræt i hallerne, eftersom omklædningsrummene ikke aflåses. Alternativt kan eleverne tage deres værdigenstande med ind i den hal, hvor de har idræt.