God opførsel og regler

God opførsel og regler

Fundamentet for en god skolegang består for alle børn af lige dele læring og trivsel. Begge dele er lige vigtige, da man ikke kan have en skole, hvor kun den ene del findes. For at sikre den trivsel, som er en forudsætning for læringen, er det helt afgørende for os, at der er ”ordentlig omgangstone” mellem alle – både store og små.

Man skal glæde sig til at tage i skole hver eneste dag, og det skal føles trygt. Respekten og den ordentlige omgangstone skal være en selvfølge, og den gælder uanset, om man er i skole, på skolerejse, har frikvarter, eller om man bevæger sig på de sociale medier eller blot skriver SMS’er til hinanden i fritiden.

Det er en pligt at være opmærksomme på hinanden og arbejde for, at alle har det godt. Det er selvfølgelig et forældreansvar, at alle elever møder veludhvilede, velforberedte og passer deres skolegang.

Generelt er Viborg private Realskole en skole med få men meget tydelige regler, som vi forventer, at man lever op til.

Der er nogle enkelte regler, som vi har valgt at skrive på hjemmesiden. Disse kan være gode at kende i forbindelse med f.eks. undervisning uden for skolens matrikel og i forhold til ansvar for ejendele: