Traditioner

På Viborg private Realskole er vi meget stolte af vores lange historie, og skolen skal – dengang som nu – være en tryg ramme om vores fælles hverdag. Det daglige samvær med klassekammerater og lærere i de forskellige fag er det bærende element, men ind imellem skal samværet foregå i anderledes rammer, og vores traditioner skal således vidne om skolens kultur.

Nogle af vores faste traditioner strækker sig meget langt tilbage i tiden, mens andre er kommet til eller er blevet tilpasset undervejs. Et skoleår har en cyklus, og de fastlagte gentagelser markerer, hvor langt man er kommet i året. Traditionerne manifesterer samtidig kulturen, så man mindes om og husker på, hvordan vi sammen når vores fælles mål om at udvikle hele mennesker, der som voksne kan tage del i og bidrage til vores samfund.

I kronologisk rækkefølge kan man herunder se, størstedelen af de store og små mærkedage vi har på Viborg private Realskole:

 • Første skoledag efter sommerferien samles alle skolens elever i gården på Trekronervej. Vi synger “Alle børn har ret” og “Livstræet”, og der bydes velkommen til et nyt skoleår af skoleleder Lisbeth Rose-Hansen
 • Emneuge 37 er reserveret til at arbejde frem mod vores skolefest for 0.-6. årgangs elever og forældre på Trekronervej.
 • Skolernes motionsdag ligger traditionelt sidste fredag før efterårsferien
 • Emneuge 45 byder igen på et opbrudt skema, så man kan fordybe sig i et emne en hel uge. De ældste elever har terminsprøver, og der er skolerejse for 8. årgang
 • Juleklippedag d. 1. december er en af årets hyggeligste dage, hvor der klippes, klistres og julepyntes af store såvel som små (se billeder)
 • Lucia fejres d. 13. december med optog, og alle elever har fagdag (billede)
 • Juleafslutningen er todelt, så eleverne på Trekronervej er til juleafslutning i Domkirken sidste dag før juleferien (se billeder), mens de ældste elever i Kreditforeningen holder deres juleafslutning senere samme dag
 • Bedsteforældredag på 0. årgang er noget helt særligt, og den finder sted i januar. De alleryngste elever har her lejlighed til at vise deres skole til bedsteforældrene
 • Fastelavn i Børnevillen fejres på en fagdag i februar, hvor katten slås af tønden af “prinsesser”, “fodboldspillere”, “Batman” og alle de andre udklædte elever
 • Skolefest for udskolingen planlægges af elevrådet, og løber af stablen i det tidlige forår
 • Forårskoncert for 0.-6. årgang på Paletten er de yngste elevers faste optræden med de musiknumre, de har øvet sig på i musiktimerne
 • Karameldag er afgangseleverne sidste skoledag – med karameller overalt…
 • SFO-sommerfest afholdes på Borgvold, og her er 3. årgang samt pædagogerne værter for de yngste elever og forældrene
 • Klassens dag er skoleårets næstsidste dag. Klasserne har hele dagen med en af deres primærlærere – med tid og plads til ekskursioner og hygge
 • Sidste skoledag før sommerferien er der samling i gården for 0.-8. årgang. Vi synger “Ferie, ferie, ferie”, og der er nedtælling til sommerferie kl. 10:45. Skolen har tradition for, at jubilarer mødes til et hyggeligt gensyn og en snak om, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. I løbet af dagen uddeles der bogpræmie i alle klasser, og om eftermiddagen er der translokation for 9. årgang på Viborg Teater

Ud over ovenstående er der bl.a. skolerejser på alle årgange, fagdage, juletraditioner i december, velkommendag og -aften og en hel masse andet, som bidrager til vores kultur.