Karakterer

Karakterer

Grundskolekarakterer
for 9. og 10. klasse
– gennemsnitskarakterer
(7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform.

Karakterer juni 2017