Karakterer 2018-2019

Grundskolekarakterer for 9. og 10. klasse
– gennemsnitskarakterer (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform.

Antal elever er markeret i parentes.