Modtagelse af elever til kommende 0. årgang

Modtagelse af elever til kommende 0. årgang

Optagelsen foregår efter følgende procedure året før skolestart:

Venteliste for optagelse til 0. klasse

Ønsker man at få et barn optaget i en 0. klasse på Viborg private Realskole er det først og fremmest en forudsætning, at eleven står på vores venteliste.

August:
Forældre, som har børn opskrevet på venteliste til børnehaveklasse, modtager i august måned en invitation til et informationsmøde på skolen, hvor der orienteres om vores skoletilbud.

September:
Skolen afholder et uforpligtende informationsmøde, hvor der er mulighed for at høre om vores arbejde med børnehaveklasserne samt få et indblik i skolens praksis og værdigrundlag.

September og oktober:
Afholdelse af indskrivningssamtaler for kommende elever til børnehaveklasserne.

November:
1. Velkommenlørdag, som er en hyggelig lørdag, hvor kommende elever og deres forældre har mulighed for at møde hinanden og relevante ansatte i en rolig og socialt tilrettelagt sammenhæng.

Februar:
2. Velkommenlørdag, hvor eleverne (og deres forældre) forhåbentlig med gensynsglæde og forventning igen mødes, og kan begynde at få fornemmelsen af, at de kender hinanden.

April-maj:
Tre dage, hvor vi afholder Goddag-Skole-Dage for de kommende børnehaveklasser.

Børnene kender nu hinanden og skal prøve at gå lidt i skole, så de bliver fortrolige med lokaliteterne og oparbejder gode relationer til hinanden og til skolens voksne.

Maj-juni:
Afholdelse af det første forældremøde med børnehaveklasselederne.

Til dette møde deltager pædagogerne fra skolens SFO, som laver aktiviteter med børnene, mens de voksne afholder deres møde.

Herefter god sommerferie og på glædeligt gensyn til skolestart i august !!