Velkommen til skolen

Kort om skolen

Viborg private Realskole er en privat grundskole, der drives af en forældrevalgt bestyrelse efter reglerne i Friskoleloven.

Skolen er delvist finansieret af forældrebetaling.

I 2010 startede skolen desuden en international afdeling, Viborg International School, hvor al kommunikation og undervisning foregår på engelsk.

Høj faglighed, nærvær og trivsel

Viborg private Realskole er placeret i Viborg midtby. Her er tusindvis af elever blevet undervist siden 1890, hvor skolen blev grundlagt.

I dag er skolen en moderne privatskole med plads til ca. 800 elever. Skolen rummer både elever i den danske grundskole samt en række internationale elever, der undervises efter en verdensomspændende Cambridge-undervisningsform.

Fagligheden prioriteres højt på skolen, og både elever og lærere er særdeles engagerede i at skabe et spændende og inspirerende læringsmiljø.

Som en naturlig del af skolens ånd er der meget fokus på trivsel for den enkelte. Eleverne er i et forpligtende fællesskab, hvor der skal være plads til både faglig og personlig udvikling for alle.

En god og behagelig omgangstone er en selvfølge på skolen, og tryghed og nærvær sikrer et godt fundament til en værdifuld hverdag, hvor alle har lyst og mod til at deltage i undervisningen.

Skolens hjemmeside kan forhåbentlig give svar på de fleste praktiske og undervisningsmæssige spørgsmål, men skulle der være behov for yderligere uddybning af spørgsmål i forbindelse med skolegangen på Viborg private Realskole, håber jeg, I vil kontakte os, så vi kan få disse spørgsmål afklaret.

Mange venlige hilsener fra
Lisbeth Rose-Hansen, skoleleder