Skolens værdier

Skolens værdier

Vision

Vi vil udvikle og inspirere skolens elever til at blive kompetente, engagerede og dannede mennesker.

Mission

Viborg private Realskole har i mere end 125 år – med sine værdier og traditioner – udviklet elever fagligt og personligt. Vores formål er at give den enkelte elev det bedste grundlag for at klare sig godt i livet.

Udviklingen af skolen foregår i et struktureret samarbejde med forældre og bestyrelse med respekt for skolens historie og de unikke rammer.

Vi tilbyder et læringsmiljø, der lægger vægt på at udvikle hele mennesker præget af ordentlighed og gensidig respekt. Vi udvikler elevernes faglige potentiale, styrker deres sociale færdigheder og forbereder dem til videre uddannelse.