Trivsel er altafgørende for en god indlæring

Trivsel og tryghed

Gensidig respekt og trivsel går hånd i hånd

På Viborg private Realskole skal alle føle sig velkomne og værdsatte.

En grundlæggende tryghed er altafgørende for at sikre en faglig fremgang, og det er således særdeles vigtigt, at der reageres fra både skole og forældre, hvis en elev ikke trives i en periode.

Vi forventer, at skolens elever behandler hinanden med respekt og imødekommenhed. Ordentlig omgangstone er en af vores grundlæggende værdier, og ordentligheden i samværet med hinanden skal efterleves både på skolen, i fritiden og på digitale medier.

Der vil således blive taget kontakt til hjemmet ved uacceptabel adfærd.

Vi er alle ansvarlige for, at samtlige børn trives på Viborg private Realskole – uanset om vi er lærere, forældre eller klassekammerater.