Lisbeth Storgaard Rose-Hansen (LH)
Skoleleder / Principal

8727 5251 / 6122 3600
lh@viborgrealskole.dk

Anders Krogh (AK)
Viceskoleleder / Viceprincipal
Afdelingsleder for 8. – 10. årgang

2421 4930
ak@viborgrealskole.dk

TEST-BILLEDE 1/1

Daniel Toft Lundgård (DL)
Økonomichef

8727 5261
dl@viborgrealskole.dk

Louise Lyngsø (LY)
Udviklingsleder /
Head of Viborg International School

8727 5257
ly@viborgrealskole.dk

Per Amnitzbøll (PAJ)
Serviceleder

2912 4779
paj@viborgrealskole.dk