Besøg af jubilarer

Viborg private Realskole er en skole med mere end 125 års historie i bagagen,
og som en god tradition holder vi årlige gensynsmøder med vores jubilarer.

Vi vil gerne indbyde jubilarer til et glædeligt gensyn med skolen
fredag den 26. juni kl. 10.00 – 12.00 på Trekronervej.

Skolen byder på kaffe, rundstykker og hyggeligt samvær.

Vi tager de nødvendige forholdsregler i forhold til corona og følger retningslinjerne herfor. Derfor kan vi ikke tilbyde en rundvisning på skolen, men man er selvfølgelig velkommen til at komme og se skolen en anden dag, når tingene er blevet normaliseret. Der bliver ligeledes desværre heller ikke afholdt den sædvanlige translokation for vores afgangselever, som jubilarer traditionen tro er inviteret til at deltage i.

Vi vil gerne modtage tilmeldinger til morgenkaffe senest den 22. juni.
Ring til skolens kontor på tlf. 86 62 08 88.

Vi glæder os til at se jer!