Thorsten L. Jørgensen

Hej

Vi har to børn på VpR International.

Skolen og forældrene former vores børn. Vi skal derfor have fokus på mere end blot indlæring og trivsel. Mangfoldighed, inklusivitet og respekt for andre er afgørende for mig. Specifikt vil jeg arbejde for, at VPRs internationale afdelings multikulturelle profil styrkes og udvikles.

Hi,

We have two kids at VpR International.

Our kids are developed by both school and parents. Therefore, we need to focus on more than learning and the wellbeing of our kids. Diversity, inclusivity and respect for others are crucial aspects to me. Specifically, I will focus on strengthening and developing the multicultural profile of VpR International.