Michael G. Haubjerg

Michael har 2 børn på VPR. En i 0Y og en i 4Y.

”Når jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, så er det fordi jeg mener, at jeg kan bidrage og støtte ledelsen i, at skabe de bedste rammer for vores børn.

For mig er det vigtig at vi har en klar vision for skolens fremtid og at denne bliver implementeret. Dette er en proces som er kontinuerlig.

Det er vigtigt at skolen bliver ved med at være en god arbejdsplads for både børn og voksne, og at vi bevarer en skole med dygtige og empatiske børn.

Mit fokus vil der ud over være, at få en fortsat stram styring af økonomi og en stabil drift, til at gå hånd i hånd med, at vi bevare en skole med høj faglighed og glade børn.”