Indmeldelse

Udfyld indmeldelsen og tryk SEND i bunden af formularen.

Barnet bliver skrevet på listen til den ønskede klasse efter den dato, vi modtager indmeldelsesblanketten. Søskende kommer dog på søskendeventeliste og har fortrinsret.

Når der er plads, vil I blive inviteret til en samtale sammen med jeres barn. Bliver der ikke plads på det ønskede klassetrin, beholder vi jeres barn på ventelisten, indtil der bliver plads.

Vi optager elever løbende og ikke kun ved starten af skoleåret.