Heidi Søndergård Mathiesen

Heidi har siddet i bestyrelsen siden 2013.

Har børn, der er født i 2005 og 2009.

“Det giver mening for mig at sidde i bestyrelsen, fordi jeg gennem mit engagement bidrager til at skabe en god og velfungerende skole for elever, medarbejdere og forældre.

Jeg synes, det er meningsfuldt, at de forskellige faglige og personlige kompetencer, vi har i bestyrelsen, kvalificerer de mange beslutninger, som har betydning for skolens udvikling og fremtid.

Mit fokus ligger på at styrke kommunikation og relationer på og omkring skolen, fortælle de gode historier om skolens liv og skabe synlighed omkring skolens værdier, mål og indsatser.”