Christian Skjærbæk

Bestyrelsesmedlem siden efteråret 2021

Jeg har to drenge, født i 2008, der går i samme klasse og har gået på skolen siden 0. klasse. Vi bor i Arnbjerg, og i min dagligdag er jeg ledende overlæge på Regionshospitalet Randers

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, fordi jeg vil gerne give noget tilbage til den skole, der har givet så meget til mine drenge. VpR er en skole med stærke traditioner og en kultur præget af trivsel for elever og ansatte, god omgangstone og gensidig respekt mellem lærere, elever og forældre. Jeg ønsker som medlem af bestyrelsen at støtte den daglige ledelse i at fastholde dette. Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre de bedste betingelser for ledelse og ansatte til at drive en god skole.

Jeg er optaget af, at skolens elever får kundskaber, der ruster dem til deres egen fremtid, men også lære dem respekt for andre og giver dem forståelse for den verden, de kommer af. Jeg er optaget af dannelseselementet i skolevirket og skolens rolle som forvalter og formidler af vores fælles traditioner og kulturarv.