Carsten Mikkelsen

Carsten er indtrådt i bestyrelsen i 2017. Har tidligere været medlem af Repræsentantskabet.

Har børn, der er født i hhv. 2005 & 2010.

“Det giver mening for mig at sidde i bestyrelsen, fordi jeg ønsker at tage del i arbejdet og bidrage til at fastholde og udvikle fundamentet, der giver skolens ledelse, lærere, pædagoger samt øvrige medarbejdere de bedste betingelser for vores børns skolegang.

Jeg har et ønske om en bæredygtig skole, med fokus på faglighed og vores børns trivsel samt sociale kompetencer.

Med afsæt i mit arbejdsliv ønsker jeg at VPR har en strategisk tilgang, værner om stabilitet, og samtidig har fokus på udvikling, systematisering, samt afsøger nye udviklingspotentialer. Ligeledes stiller jeg min mangeårige erfaring indenfor organisatoriske såvel som ledelses- og personalemæssige områder til rådighed for skolens ledelse.”