Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø

§ 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
  2. beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
  3. udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.