Anne Mette Karup Jacobsen

Anne Mette har 2 piger fra 2009, der begge går på skolen.

”Det giver mening for mig at sidde i bestyrelsen, fordi jeg får muligheden for at være med til at bidrage til skolens fortsatte positive udvikling samt have indflydelse på skolens fremtid. 

Jeg mener, at jeg med mit arbejde i bestyrelsen kan være med til at skabe og udvikle en god og velfungerende skole – hvor trivsel og faglighed er i højsædet, både blandt elever, lærere, pædagoger og forældre.

Jeg tror på, at trivsel skabes i trygge rammer, hvilket giver vores børn de bedste betingelser for at blive sendt videre i systemet med en skoletaske fuld af kompetencer, motivation og lyst til at lære meget mere.

Med en baggrund fra den finansielle sektor ligger mit fokus primært på at bidrage med sparring omkring økonomisk styring.”