VELKOMMEN
Viborg private Realskole

Viborg private Realskole er en privat grundskole, der drives af en forældre-valgt bestyrelse efter reglerne i Friskoleloven. Skolen er delvist finansieret af forældrebetaling.

I 2010 startede skolen desuden en international afdeling, hvor al kommu-nikation og undervisning foregår på engelsk.

Den internationale afdeling er i dag en naturlig del af skolens faglige og sociale miljø.

 

International Dpt.

 
 

Velkommen til høj faglighed og stor fokus på trivsel for den enkelte

Viborg private Realskole er placeret i Viborg midtby. Her er tusindvis af elever blevet undervist siden 1890, hvor skolen blev grundlagt.

I dag er skolen en moderne privatskole med plads til 750 elever. Skolen rummer i dag både elever i den danske grundskole samt en række inter-nationale elever, der undervises efter en verdens-omspændende Cambridge-undervisningsform.

Fagligheden prioriteres højt på skolen, og både elever og lærere er særdeles engagerede i at skabe et spændende og inspirerende læringsmiljø.

Som en naturlig del af skolens ånd er der meget fokus på trivsel for den enkelte. Eleverne er i et forpligtende fællesskab, hvor der skal være plads til både faglig og personlig udvikling for alle.

  En god og behagelig omgangstone er en selvfølge på skolen, og tryghed og nærvær sikrer et godt fundament til en værdifuld hverdag, hvor alle har lyst og mod til at deltage i undervisningen.

Skolens hjemmeside kan forhåbentlig give svar på de fleste praktiske og undervisningsmæssige spørgsmål, men skulle der være behov for yderligere uddybning af spørgsmål i forbindelse med skolegangen på Viborg private Realskole, håber jeg I vil kontakte os, så vi kan få disse spørgsmål afklaret.

Mange venlige hilsener fra
Lisbeth Rose-Hansen, skoleleder

 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk