SKOLE-HJEM
Det vigtige samarbejde
På Viborg private Realskole er skole/hjem-samarbejdet af uvurderlig betydning.

Vi opfatter forældrene som vores allervigtigste samarbejdspartnere, og vi forventer således et positivt engagement af vores forældrekreds.

På den måde tror vi på, at vi giver eleverne det bedste afsæt til til at møde de udfordringer, der måtte komme samt underbygger udviklingen af den enkelte elevs faglige og personlige potentiale.
 
Gensidige forventninger mellem skole og hjem:

Læs mere

 
 

Skole-hjem-samarbejdet er grundlaget for elevernes udvikling

FORÆLDREMØDER OG SKOLE-HJEM-SAMTALER
For hver klasse afholdes et fælles forældremøde hvert år, som markerer opstarten af skoleåret. På dette møde præsenteres et overblik over årets faglige indhold, aktiviteter og rejser. Ved indførelsen af nye fag deltager den kommende faglærer ved mødet, og denne introducerer kort fagets rammer og indhold.

Der afholdes individuelle skole-hjem-samtaler to gange om året for alle skolens årgange. Ved disse samtaler evalueres elevens faglige og sociale udvikling. Der gives ligeledes en tilbagemelding på de faglige tests, der er gennemført i grundlæggende færdigheder. Læs mere her om "Retningslinjer for skole-hjem-samtaler".

For forældre og elever på 8. – 10. årgang tilbydes der desuden sekundærlærer-samtaler, hvor der er mulighed for at tale med samtlige faglærere. Dette skal blandt andet understøtte elevens kommende uddannelsesvalg.

INDDRAGELSE AF LEDELSEN VED FÆLLES FORÆLDREMØDER
Opstår der i en klasse udfordringer, som forældre ønsker ledelsen deltager i løsningen af, sker planlægningen af mødet efter forældre-henvendelse via klasserådet.

TEAMSAMARBEJDE
På Viborg private Realskole har vi et team-samarbejde omkring den enkelte klasse. Teamet består af 2 primærlærere samt et antal sekundær-lærere. Primærlærerne deler klasselærer-funktionen og har dermed den tætte kontakt til elever og forældre.

Teamet afholder et antal møder i løbet af skoleåret for at kunne skabe endnu bedre forståelse for den enkelte elev samt sikre klassens faglige og sociale udvikling.

  KARAKTERER
Der gives karakterer efter 7-skalaen fra starten af 7. årgang. 7 og 8. årgang modtager karakterbøger to gange om året. 9. – og 10. årgang modtager karakterbøger tre gange om året.

Der gennemføres desuden års- og terminsprøver på 8. – 10. årgang. Yderligere information omkring evaluering af elevenes standpunkt og udvikling kan findes under ”skolens profil”.

FOR NYE ELEVER
Hvert år lige før sommerferien inviteres alle nye elever og forældre til en velkomstaften, med det formål at give tryghed i forbindelse med
kommende skolestart på Viborg private Realskole.
Læs mere her om "Optagelse af nye elever og skolestart for disse".

KONTAKT TIL SKOLEN
Al skriftlig kommunikation foregår via Forældre-Intra, som alle skolens forældre har adgang til. Her vil der komme forældrebreve, informationer fra skolens kontor samt opslag om eventuelle arrangementer og nyheder.

I forhold til mere personlige og følsomme forhold ønsker vi en mundtlig dialog enten via telefon eller et møde, og man er således altid velkommen til at tage kontakt til klassens primærlærere eller skolens øvrige personale. Skolen vil i sådanne tilfælde ligeledes tage direkte kontakt til de enkelte forældre.

 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk