KARAKTERER
Viborg private Realskole

Grundskolekarakterer
for 9. klasse
- gennemsnitskarakterer (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform.

 

 

 


 

 
 
 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk