Indmeldelse

Alle, der søger om optagelse på skolen, bliver registreret i et ventelistesystem. Barnet bliver skrevet på ventelisten til den ønskede årgang efter den dato, vi modtager indmeldelsesblanketten. Søskende kommer dog på søskendeventeliste og har fortrinsret.

Ansøgning om optagelse:

Der er 3 trin i en eventuel optagelse på skolen:

  1. Udfyld onlineansøgningen nedenfor
  2. Eleven optages herefter på venteliste til den ønskede årgang
  3. I god tid inden en eventuel optagelse på skolen vil I blive kontaktet for at deltage i optagelsesproceduren

Optagelsesprocedure:

Før optagelse på skolen inviteres elev og forældre til samtale med en af skolens afdelingsledere. Vi indkalder elever i den rækkefølge, de har ansøgt om optagelse.

Formålet med samtalen er at afklare forventningerne til hinanden og til skole-hjem-samarbejdet. Det er vigtigt, at begge parter er enige om, at det er en god idé at blive elev på Viborg private Realskole.

Billeder på hjemmeside, facebook, i brochurer:

På vores hjemmeside og i brochurer m.m. forsøger vi at give en række væsentlige informationer om Viborg private Realskole – og også et indblik i livet på skolen og elevernes hverdag.