INDMELDELSE
Viborg private Realskole

Udfyld skemaet og send det til skolen via "SEND" i bunden af formularen.

 
 

Indmeldelse

Klassetrin: Skoleår:      
Elevens navn:
CPR-nr.:        
Elevens adresse:
Postnr.: By.:  
Kommune:
Mors navn:
Mors stilling:
Mors adresse:
Mors telefonnr.: Mobiltlf.: Arbejde:
Mors e-mail:
Fars navn:
Fars stilling:
Fars adresse:
Fars telefonnr.: Mobiltlf.: Arbejde:
Fars e-mail:
Hjemmets læge:
Hvem har forældremyndigheden?
Begge forældre...... Mor....... Far........
Må eleven fotograferes og billederne vises på skolens hjemmeside?
    Ja.......... Nej........
Må eleven køre med skolens ansatte i privatbil?
    Ja.......... Nej........
Hvilken skole eller børnehave kommer eleven fra?
 
Søskende indskrevet på skolen (navn og klasse)
 
Søskende på venteliste til skolen (navn og klasse)
 
         
 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk