TRIVSEL
- og tryghed
Gensidig respekt og trivsel går hånd i hånd
 
 

Trivsel er altafgørende for en god indlæring

På Viborg private Realskole skal alle føle sig velkomne og værdsatte. En grundlæggende tryghed er altafgørende for at sikre en faglig fremgang, og det er således særdeles vigtigt,
at der reageres fra både skole og forældre,
hvis der en elev, der ikke trives i en periode.

Vi forventer, at skolens elever behandler hinanden med respekt og imødekommenhed. Der vil således blive taget kontakt til hjemmet ved uacceptabel adfærd.

  Vi er alle ansvarlige for, at samtlige børn trives på Viborg private Realskole – uanset om vi er lærere, forældre eller klassekammerater.
 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk